VLAN ÖZELLİKLERİ


 

vvvv

 

  1. Cihaz IP address ve genel yapılandırma ayarları.
Tüm router cihazların  IP address ve subnet masks ayarlamalarını yapılandıralım.
<Huawei>system-view
Enter system view, return user view with Ctrl+Z.
[Huawei]sysname R1
[R1]interface GigabitEthernet 0/0/1
[R1-GigabitEthernet0/0/1]ip address 10.0.10.1 24
<Huawei>system-view
Enter system view, return user view with Ctrl+Z.
[Huawei]sysname R2
[R2]interface GigabitEthernet 0/0/1
[R2-GigabitEthernet0/0/1]ip address 10.0.10.2 24
<Huawei>system-view
Enter system view, return user view with Ctrl+Z.
[Huawei]sysname R3
[R3]interface GigabitEthernet 0/0/2
[R3-GigabitEthernet0/0/2]ip address 10.0.10.3 24
Switch lerin isimlerini verelim ve kullanılmayan interfacelerini kapatalım.
<Quidway>system-view
Enter system view, return user view with Ctrl+Z.
[Quidway]sysname S1
[S1]interface GigabitEthernet 0/0/13
[S1-GigabitEthernet0/0/13]shutdown
[S1-GigabitEthernet0/0/13]interface GigabitEthernet 0/0/14
[S1-GigabitEthernet0/0/14]shutdown

 

<Quidway>system-view
Enter system view, return user view with Ctrl+Z.
[Quidway]sysname S2
  1. Link aggregation konfigürsyonu.
Eth-trunk  teknolojisi bant genişliğini artırmak ve güvenilirliğini artırmak için tek bir bağlantı içine iki veya daha fazla bağlantıların yapılandırılabildiği bir teknolojidir. Eth-Trunkı S1 ve S2  cihazlarda    G0 / 0/9 ve  G0 / 0/10 interfacelerine  ekleyelim
[S1]interface Eth-Trunk 1
[S1-Eth-Trunk1]
[S2]interface Eth-Trunk 1
[S2-Eth-Trunk1]

 

Link aggregation un ,  Statik Link Aggregation Control Protocolü (LACP) modunda çalışması için yapılandıralım.
[S1-Eth-Trunk1]bpdu enable
[S1-Eth-Trunk1]mode lacp-static

 

[S2-Eth-Trunk1]bpdu enable
[S2-Eth-Trunk1]mode lacp-static
Eth-Trunkı S1 ve S2 G0 / 0/9 ve G0 / 0/10 interfacelere ekleyelim.

 

[S1]interface GigabitEthernet 0/0/9
[S1-GigabitEthernet0/0/9]eth-trunk 1
[S1-GigabitEthernet0/0/9]quit
[S1]interface GigabitEthernet 0/0/10
[S1-GigabitEthernet0/0/10]eth-trunk 1
[S2]interface GigabitEthernet 0/0/9
[S2-GigabitEthernet0/0/9]eth-trunk 1
[S2-GigabitEthernet0/0/9]quit
[S2]interface GigabitEthernet 0/0/10
[S2-GigabitEthernet0/0/10]eth-trunk 1

 

Konfigürasyon  Sonucu görmek için display eth-trunk  komutunu çalıştırabiliriz.

 

[S1]display eth-trunk 1
Eth-Trunk1’s state information is:
Local:
LAG ID: 1                   WorkingMode: STATIC
Preempt Delay: Disabled     Hash arithmetic: According to SA-XOR-DA
System Priority: 32768      System ID: 4c1f-cc45-aace
Least Active-linknumber: 1  Max Active-linknumber: 8
Operate status: up        Number Of Up Port In Trunk: 2
—————————————————————————-
ActorPortName          Status   PortType PortPri PortNo PortKey PortState Weight
GigabitEthernet0/0/9   Selected 1GE      32768   9      305     10100010  1
GigabitEthernet0/0/10  Selected 1GE      32768   10     305     10100010  1
Partner:
—————————————————————————-
ActorPortName          SysPri    SystemID  PortPri PortNo  PortKey   PortState
GigabitEthernet0/0/9   32768      4c1f-cc45-aace  32768   9      305     10100010
GigabitEthernet0/0/10  32768      4c1f-cc45-aace 32768   10     305     10100010

 

Yukarıdaki bilgiler, Eth-trunk  bağlantısı  statik LACP’i modunda çalıştığını  ve aktif interfacelerin  sayısı  8 oldugunu gösterir , G0 / 0/9 ve G0 / 0/10 interfacelerin  aktif  olduğunu gösterir.
Aktif interface numaralarını degistirelim.
[S1-Eth-Trunk1]max active-linknumber 1
[S2-Eth-Trunk1]max active-linknumber 1

 

Eth-trunk konfigürasyonunu görüntüleyelim.
[S1]display eth-trunk 1
Eth-Trunk1’s state information is:
Local:
LAG ID: 1                   WorkingMode: STATIC
Preempt Delay: Disabled     Hash arithmetic: According to SA-XOR-DA
System Priority: 32768      System ID: 4c1f-cc45-aace
Least Active-linknumber: 1  Max Active-linknumber: 1
Operate status: up          Number Of Up Port In Trunk: 1
—————————————————————————-
ActorPortName          Status   PortType PortPri PortNo PortKey PortState Weight
GigabitEthernet0/0/9   Selected 1GE      32768   9      305     10111100  1
GigabitEthernet0/0/10  Unselect 1GE      32768   10     305     10100000  1
Partner:
—————————————————————————-
ActorPortName          SysPri    SystemID  PortPri PortNo  PortKey   PortState
GigabitEthernet0/0/9   32768  4c1f-cc45-aacc  32768  9     305       10111100
GigabitEthernet0/0/10  32768  4c1f-cc45-aacc  32768  10    305       10100000

 

Bağlantı yedekleme fonksiyonu doğrulamak için S1 G0 / 0/9 interface  disable çekelim.
[S1]interface GigabitEthernet 0/0/9
[S1-GigabitEthernet0/0/9]shutdown
Eth-trunk  baglantısını kontrol edelim.
[S1]display eth-trunk 1
Eth-Trunk1’s state information is:
Local:
LAG ID: 1                   WorkingMode: STATIC
Preempt Delay: Disabled     Hash arithmetic: According to SA-XOR-DA
System Priority: 32768      System ID: 4c1f-cc45-aace
Least Active-linknumber: 1  Max Active-linknumber: 1
Operate status: up          Number Of Up Port In Trunk: 1
—————————————————————————-
ActorPortName          Status   PortType PortPri PortNo PortKey PortState Weight
GigabitEthernet0/0/9   Unselect 1GE      32768   9      305     10100010  1
GigabitEthernet0/0/10  Selected 1GE      32768   10     305     10111100  1
Partner:
—————————————————————————-
ActorPortName          SysPri    SystemID  PortPri PortNo  PortKey   PortState
GigabitEthernet0/0/9   0      0000-0000-0000  0      0     0         10100011
GigabitEthernet0/0/10  32768  4c1f-cc45-aacc  32768  10    305       10111100
  1. Vlan konfigürasyonu.
R2 ve R3 den R1 izole ettikten sonra  S1 ve S2 için  iki VLAN oluşturalım. Vlanlar routerler arasında  birbirleri ile iletişim kurabilir, böylece Trunk modda çalışmak için S1 ve S2 arasında Eth-trunk bağlantısını yapılandırabiliriz.
S1 ve S2 için  VLAN 10 ve VLAN 20 oluşturalım.
[S1]vlan batch 10 20
[S2]vlan batch 10 20
S1 G0/0/1 ve  G0/0/2 interfaceleri Access  modunda çalışmak üzere yapılandıralım ve VLAN 10 u  iki interfaceyede  ekleyelim.
[S1]interface GigabitEthernet 0/0/1
[S1-GigabitEthernet0/0/1]port link-type access
[S1-GigabitEthernet0/0/1]port default vlan 10
[S1]interface GigabitEthernet 0/0/2
[S1-GigabitEthernet0/0/2]port link-type access
[S1-GigabitEthernet0/0/2]port default vlan 20
S2 , G0/0/3 interfacesi access modunda çalışması için yapılandıralım ve interfaceye  VLAN 20  ekleyelim.
[S2]interface GigabitEthernet 0/0/3
[S2-GigabitEthernet0/0/3]port link-type access
[S2-GigabitEthernet0/0/3]port default vlan 20
Trunk  modda çalışması  için S1 ve S2 arasında Eth-trunk  bağlantısını yapılandıralım. Varsayılan olarak, trunk interface  VLAN 1 tek paketin  geçmesine izin verir. Bu nedenle, VLAN 10 ve VLAN 20 paketlerinin  geçmesine izin vermek için trunk interface durumlarını konfigüre edelim.
[S1]interface Eth-Trunk 1
[S1-Eth-Trunk1]port link-type trunk
[S1-Eth-Trunk1]port trunk allow-pass vlan 10 20
[S2]inter Eth-Trunk 1
[S2-Eth-Trunk1]port link-type trunk
[S2-Eth-Trunk1]port trunk allow-pass vlan 10 20
Trunk interface  durumunu görmek için trunk  port vlan komutunu kullanalım.

 

[S2]display port vlan
Port                    Link Type    PVID  Trunk VLAN List
—————————————————————————-
Eth-Trunk1              trunk        1     1 10 20
GigabitEthernet0/0/1    hybrid       1     –
GigabitEthernet0/0/2    hybrid       1    –
GigabitEthernet0/0/3    access       20     –
GigabitEthernet0/0/4    hybrid       1     –
GigabitEthernet0/0/5    hybrid       1     –
GigabitEthernet0/0/6    hybrid       1     –
GigabitEthernet0/0/7    hybrid       1     –
GigabitEthernet0/0/8    hybrid       1     –
GigabitEthernet0/0/9    hybrid       0     –
GigabitEthernet0/0/10   hybrid       0     –
GigabitEthernet0/0/11   hybrid       1     –
GigabitEthernet0/0/12   hybrid       1     –
GigabitEthernet0/0/13   hybrid       1     –
GigabitEthernet0/0/14   hybrid       1     –
GigabitEthernet0/0/15   hybrid       1     –
GigabitEthernet0/0/16   hybrid       1     –
GigabitEthernet0/0/17   hybrid       1     –
GigabitEthernet0/0/18   hybrid       1     –
GigabitEthernet0/0/19   hybrid       1     –
GigabitEthernet0/0/20   hybrid       1     –
GigabitEthernet0/0/21   hybrid       1     –
GigabitEthernet0/0/22   hybrid       1     –
GigabitEthernet0/0/23   hybrid       1     –
GigabitEthernet0/0/24   hybrid       1     –
Eth-Trunk1              trunk        1     1 10 20

 

Yukarıdaki bilgiler Eth-trunk 1 interface  Trunk modunda çalıştığını  ve VLAN 10 VLAN 20 ile iletişim kurmasına olanak sağladıgını  göstermektedir.
R2 cihazından R1 ve R3 cihazlarına pink atarak   bağlantısılarının  olup olmadıgını   kontrol edelim.
[R2]ping -c 1 10.0.10.1
PING 10.0.10.1: 56  data bytes, press CTRL_C to break
Request time out
— 10.0.10.1 ping statistics —
1 packet(s) transmitted
0 packet(s) received
100.00% packet loss

 

[R2]ping -c 1 10.0.10.3
PING 10.0.10.3: 56  data bytes, press CTRL_C to break
Reply from 10.0.10.3: bytes=56 Sequence=1 ttl=255 time=3 ms
— 10.0.10.3 ping statistics —
1 packet(s) transmitted
1 packet(s) received
0.00% packet loss
round-trip min/avg/max = 3/3/3 ms

 

  1. Hybrid interface konfigürasyonu.
Hybrid interface layer 2 modda  R1 ve  R3 cihazlarının  haberleşmesini saglayan bir protokoldür . Hybrid interface yapılandırmaları ve özelliklerini öğrenmek için trunk interface   ile hybridinterface  karşılaştırabilirsiniz.
Konfigürasyon  1: S1 ve S2 arasındaki bağlantı  trunk  modunda çalışır.
S1 G0/0/1 interface  Hybrid modda çalışması için Vlan 10  oluşturalım.Vlan taglerin kaldırılması içinde Vlan 20 yi yapılandıralım.
[S1]interface GigabitEthernet 0/0/1
[S1-GigabitEthernet0/0/1]port default vlan 1
[S1-GigabitEthernet0/0/1]port link-type hybrid
[S1-GigabitEthernet0/0/1]port hybrid pvid vlan 10
[S1-GigabitEthernet0/0/1]port hybrid tagged vlan 10
[S1-GigabitEthernet0/0/1]port hybrid untagged vlan  20

 

 

Untagged  modunda VLAN 10 dan paketleri iletmek için G0 / 0/3 interfacesini aktif edelim .Hybrid modda çalışmak için S2 G0 / 0/3 interface konfigüre edelim  ve VLAN 20’ye bu interfacei ekleyelim.
[S2]interface GigabitEthernet 0/0/3
[S2-GigabitEthernet0/0/3]port default vlan 1
[S2-GigabitEthernet0/0/3]port link-type hybrid
[S2-GigabitEthernet0/0/3]port hybrid pvid vlan 20
[S2-GigabitEthernet0/0/3]port hybrid untagged vlan 10
Display vlan ve display port vlan  komutlari ile konfigürasyonu incelebiliriz.
[S1]display vlan 20
—————————————————————————-
U: Up;         D: Down;         TG: Tagged;         UT: Untagged;
MP: Vlan-mapping;               ST: Vlan-stacking;
#: ProtocolTransparent-vlan;    *: Management-vlan;
—————————————————————————-
VID  Type    Ports
—————————————————————————-
20   common  UT:GE0/0/1(U)      GE0/0/2(U)
TG:Eth-Trunk1(U)
VID  Status  Property      MAC-LRN Statistics Description
—————————————————————————-
20   enable  default       enable  disable    VLAN 0020

 

[S1]display port vlan
Port                    Link Type    PVID  Trunk VLAN List
—————————————————————————-
Eth-Trunk1                trunk        1     1 10 20
GigabitEthernet0/0/1    hybrid       10    10
GigabitEthernet0/0/2    access       20    –
GigabitEthernet0/0/3    hybrid       1     –
GigabitEthernet0/0/4    hybrid       1     –
GigabitEthernet0/0/5    hybrid       1     –
GigabitEthernet0/0/6    hybrid       1     –
GigabitEthernet0/0/7    hybrid       1     –
GigabitEthernet0/0/8    hybrid       1     –
GigabitEthernet0/0/9    hybrid       0     –
GigabitEthernet0/0/10   hybrid       0     –
GigabitEthernet0/0/11   hybrid       1     –
GigabitEthernet0/0/12   hybrid       1     –
GigabitEthernet0/0/13   hybrid       1     –
GigabitEthernet0/0/14   hybrid       1     –
GigabitEthernet0/0/15   hybrid       1     –
GigabitEthernet0/0/16   hybrid       1     –
GigabitEthernet0/0/17   hybrid       1     –
GigabitEthernet0/0/18   hybrid       1     –
GigabitEthernet0/0/19   hybrid       1     –
GigabitEthernet0/0/20   hybrid       1     –
GigabitEthernet0/0/21   hybrid       1     –
GigabitEthernet0/0/22   hybrid       1     –
GigabitEthernet0/0/23   hybrid       1     –
GigabitEthernet0/0/24   hybrid       1     –

 

[S2]display vlan 10
—————————————————————————-
U: Up;         D: Down;         TG: Tagged;         UT: Untagged;
MP: Vlan-mapping;               ST: Vlan-stacking;
#: ProtocolTransparent-vlan;    *: Management-vlan;
—————————————————————————-
VID  Type    Ports
—————————————————————————-
10   common  UT:GE0/0/3(U)
TG:Eth-Trunk1(U)
VID  Status  Property      MAC-LRN Statistics Description
—————————————————————————-
10   enable  default       enable  disable    VLAN 0010

 

[S2]display port vlan
Port                    Link Type    PVID  Trunk VLAN List
—————————————————————————-
Eth-Trunk1                trunk        1     1 10 20
GigabitEthernet0/0/1    hybrid       1     –
GigabitEthernet0/0/2    hybrid       1     –
GigabitEthernet0/0/3    hybrid       20   20
GigabitEthernet0/0/4    hybrid       1     –
GigabitEthernet0/0/5    hybrid       1     –
GigabitEthernet0/0/6    hybrid       1     –
GigabitEthernet0/0/7    hybrid       1     –
GigabitEthernet0/0/8    hybrid       1     –
GigabitEthernet0/0/9    hybrid       0     –
GigabitEthernet0/0/10   hybrid       0     –
GigabitEthernet0/0/11   hybrid       1     –
GigabitEthernet0/0/12   hybrid       1     –
GigabitEthernet0/0/13   hybrid       1     –
GigabitEthernet0/0/14   hybrid       1     –
GigabitEthernet0/0/15   hybrid       1     –
GigabitEthernet0/0/16   hybrid       1     –
GigabitEthernet0/0/17   hybrid       1     –
GigabitEthernet0/0/18   hybrid       1     –
GigabitEthernet0/0/19   hybrid       1     –
GigabitEthernet0/0/20   hybrid       1     –
GigabitEthernet0/0/21   hybrid       1     –
GigabitEthernet0/0/22   hybrid       1     –
GigabitEthernet0/0/23   hybrid       1     –
GigabitEthernet0/0/24   hybrid       1     –

 

Yukarıdaki bilgiler S1 G0 / 0/1 arayüzü untagged modunda VLAN 20 paketlerini ileten olduğunu göstermektedir. Port VLAN ID (PVID) G0 / 0/1  VLAN 10aittir. S2 G0 / 0/3 interface  untagged  modunda VLAN 10 dan paketleri iletir. PVID G0/0/3 VLAN 20 ‘ye aittir.
R1 den R2 ve R3 e ping atarak bağlantının  olup olmadıgını kontrol  edelim.
[R1]ping -c 1 10.0.10.2
PING 10.0.10.2: 56  data bytes, press CTRL_C to break
Request time out
— 10.0.10.2 ping statistics —
1 packet(s) transmitted
0 packet(s) received
100.00% packet loss
[R1]ping -c 1 10.0.10.3
PING 10.0.10.3: 56  data bytes, press CTRL_C to break
Reply from 10.0.10.3: bytes=56 Sequence=1 ttl=255 time=13 ms
— 10.0.10.3 ping statistics —
1 packet(s) transmitted
1 packet(s) received
0.00% packet loss
round-trip min/avg/max = 13/13/13 ms
Konfigürasyon   2: S1 ve S2 arasındaki bağlantı Hybrid modunda çalışır.
Hybrid modda çalışmak için S1 ve S2 Eth-trunk  interfacelerini yapılandıralım. S1 Eth-trunk interfaceinde  untagged  VLAN 10 u  ve S2 Eth-trunk interfaceinde untagged VLAN 20 yi   çalıştıralım.
[S1]interface Eth-Trunk 1
[S1-Eth-Trunk1]undo port trunk allow-pass vlan 10 20
[S1-Eth-Trunk1]port link-type hybrid
[S1-Eth-Trunk1]port hybrid untagged vlan 10
[S2]interface Eth-Trunk 1
[S2-Eth-Trunk1]undo port trunk allow-pass vlan 10 20
[S2-Eth-Trunk1]port link-type hybrid
[S2-Eth-Trunk1]port hybrid untagged vlan 20
Eth-trunk  1 interface konfigürasyonuna bakalım.
[S1]display port vlan
Port                    Link Type    PVID  Trunk VLAN List
—————————————————————————-
Eth-Trunk1              hybrid       1      –
GigabitEthernet0/0/1    hybrid       10   –
GigabitEthernet0/0/2    access       20    –
GigabitEthernet0/0/3    hybrid       1     –
GigabitEthernet0/0/4    hybrid       1     –
GigabitEthernet0/0/5    hybrid       1     –
GigabitEthernet0/0/6    hybrid       1     –
GigabitEthernet0/0/7    hybrid       1     –
GigabitEthernet0/0/8    hybrid       1     –
GigabitEthernet0/0/9    hybrid       0     –
GigabitEthernet0/0/10   hybrid       0     –
GigabitEthernet0/0/11   hybrid       1     –
GigabitEthernet0/0/12   hybrid       1     –
GigabitEthernet0/0/13   hybrid       1     –
GigabitEthernet0/0/14   hybrid       1     –
GigabitEthernet0/0/15   hybrid       1     –
GigabitEthernet0/0/16   hybrid       1     –
GigabitEthernet0/0/17   hybrid       1     –
GigabitEthernet0/0/18   hybrid       1     –
GigabitEthernet0/0/19   hybrid       1     –
GigabitEthernet0/0/20   hybrid       1     –
GigabitEthernet0/0/21   hybrid       1     –
GigabitEthernet0/0/22   hybrid       1     –
GigabitEthernet0/0/23   hybrid       1     –
GigabitEthernet0/0/24   hybrid       1     –
[S1]display vlan 10
—————————————————————————-
U: Up;         D: Down;         TG: Tagged;         UT: Untagged;
MP: Vlan-mapping;               ST: Vlan-stacking;
#: ProtocolTransparent-vlan;    *: Management-vlan;
—————————————————————————-
VID  Type    Ports
—————————————————————————-
10   common  UT:GE0/0/1(U)      Eth-Trunk1(U)
VID  Status  Property      MAC-LRN Statistics Description
—————————————————————————-
10   enable  default       enable  disable    VLAN 0010
Yukarıdaki bilgiler S1 Eth-trunk  1 interfacesini  Hybrid modunda çalıçtıgını  ve untagged  modunda VLAN 10  paketlerini ileten olduğunu göstermektedir. S2 için ise  Eth-trunk 1 interfacesi  Hybrid modunda çalıştığını  ve untagged  modunda VLAN 20 paketlerinin iletir vaziyette oldugunu göstermektedir.
R1 den R2 ve R3 e ping atarak konfigürasyonun çalışıp çalışmadıgını kontroledelim.
[R1]ping -c 1 10.0.10.2
PING 10.0.10.2: 56  data bytes, press CTRL_C to break
Request time out
— 10.0.10.2 ping statistics —
1 packet(s) transmitted
0 packet(s) received
100.00% packet loss
[R1]ping -c 1 10.0.10.3
PING 10.0.10.3: 56  data bytes, press CTRL_C to break
Reply from 10.0.10.3: bytes=56 Sequence=1 ttl=255 time=4 ms
— 10.0.10.3 ping statistics —
1 packet(s) transmitted
0 packet(s) received
0% packet loss
R1, R3 ile iletişim kurabilir.
Final konfigürasyon …
[S1]display current-configuration
#
!Software Version V100R005C01SPC100
sysname S1
#
vlan batch 10 20
#
stp mode rstp
stp enable
#
undo http server enable
#
interface Eth-Trunk1
port hybrid untagged vlan 10
mode lacp-static
max active-linknumber 1
bpdu enable
#
interface GigabitEthernet0/0/1
port hybrid pvid vlan 10
port hybrid tagged vlan 10
#
interface GigabitEthernet0/0/2
port link-type access
port default vlan 20
#
interface GigabitEthernet0/0/3
shutdown
#
interface GigabitEthernet0/0/4
shutdown
#
interface GigabitEthernet0/0/9
shutdown
eth-trunk 1
#
interface GigabitEthernet0/0/10
eth-trunk 1
#
interface GigabitEthernet0/0/13
shutdown
#
interface GigabitEthernet0/0/14
shutdown
#
interface GigabitEthernet0/0/21
shutdown
#
interface GigabitEthernet0/0/22
shutdown
#
interface GigabitEthernet0/0/23
shutdown
#
Return
[S2]display current-configuration
#
!Software Version V100R005C01SPC100
sysname S2
#
vlan batch 10 20
#
stp mode rstp
stp enable
#
interface Eth-Trunk1
port hybrid untagged vlan 20
mode lacp-static
max active-linknumber 1
bpdu enable
#
interface GigabitEthernet0/0/1
shutdown
#
interface GigabitEthernet0/0/2
shutdown
#
interface GigabitEthernet0/0/3
port hybrid pvid vlan 20
port hybrid tagged vlan 20
#
interface GigabitEthernet0/0/4
shutdown
#
interface GigabitEthernet0/0/5
shutdown
#
interface GigabitEthernet0/0/9
eth-trunk 1
#
interface GigabitEthernet0/0/10
eth-trunk 1
#
interface GigabitEthernet0/0/11
shutdown
#
interface GigabitEthernet0/0/12
shutdown
#
interface GigabitEthernet0/0/13
shutdown
#
interface GigabitEthernet0/0/23
shutdown
#
interface GigabitEthernet0/0/24
shutdown
#
return