RSTP ( Rapid Spanning Tree Protocol)


Bu bölümde STP (Spanning tree protocol) konfigürasyonları sildikten sonra RSTP ( Rapid Spanning Tree Protocol) konfigürasyonu yapmayı göreceğiz.

stp

1. Eski konfigurasyonları silme
Konfigure edilmiş STP priority değerlerini CLIGURU-S1 ve CLIGURU-S2 üzerinden silelim ve STP cost değerini kaldıralım.
[CLIGURU-S1]undo stp priority
[CLIGURU-S1]interface GigabitEthernet 0/0/9
[CLIGURU-S1-GigabitEthernet0/0/9]undo stp cost
[CLIGURU-S2]undo stp priority
 2. RSTP konfigure etme ve konfigurasyonu görüntüleme
CLIGURU-S1 ve CLIGURU-S2 üzerinde Spanning Tree Protocol’u olarak RSTP seçelim.
[CLIGURU-S1]stp mode rstp
[CLIGURU-S2]stp mode rstp
RSTP hakkında bilgileri görüntülemek için display stp komutunu kullanalım.
[CLIGURU-S1]display stp
——-[CIST Global Info][Mode RSTP]——-
CIST Bridge         :4096 .80fb-06ae-2c2e
Bridge Times       :Hello 2s MaxAge 20s FwDly 15s MaxHop 20
CIST Root/ERPC     :0   .80fb-06e8-d3c0 / 20000
CIST RegRoot/IRPC   :4096 .80fb-06ae-2c2e / 0
CIST RootPortId     :128.9
BPDU-Protection     :disabled
CIST Root Type     :SECONDARY root
TC or TCN received :34
TC count per hello :0
STP Converge Mode   :Normal
Time since last TC :0 days 0h:10m:50s
—-[Port1(GigabitEthernet0/0/1)][DOWN]—-
Port Protocol       :enabled
Port Role           :Disabled Port
Port Priority       :128
Port Cost(Dot1T )   :Config=auto / Active=200000000
Desg. Bridge/Port   :4096.80fb-06ae-2c2e / 128.1
Port Edged         :Config=default / Active=disabled
Point-to-point     :Config=auto / Active=false
Transit Limit       :147 packets/hello-time
Protection Type     :None
Port Stp Mode       :MSTP
—- More —-
[CLIGURU-S2]display stp
——-[CIST Global Info][Mode RSTP]——-
CIST Bridge         :0   .80fb-06e8-d3c0
Bridge Times       :Hello 2s MaxAge 20s FwDly 15s MaxHop 20
CIST Root/ERPC     :0   .80fb-06e8-d3c0 / 0
CIST RegRoot/IRPC   :0   .80fb-06e8-d3c0 / 0
CIST RootPortId     :0.0
BPDU-Protection     :disabled
CIST Root Type     :PRIMARY root
TC or TCN received :0
TC count per hello :0
STP Converge Mode   :Normal
Time since last TC :0 days 0h:23m:57s
—-[Port1(GigabitEthernet0/0/1)][DOWN]—-
Port Protocol       :enabled
Port Role           :Disabled Port
Port Priority       :128
Port Cost(Dot1T )   :Config=auto / Active=200000000
Desg. Bridge/Port   :0.80fb-06e8-d3c0 / 128.1
Port Edged         :Config=default / Active=disabled
Point-to-point     :Config=auto / Active=false
Transit Limit       :147 packets/hello-time
Protection Type     :None
Port Stp Mode       :MSTP
—- More —-
 3.Edge port’ların konfigurasyonu
Edge portları RSTP hesaplamalarına katılmadan forwarding durumundadır, directly connected olarak switch üzerinde bağlantılardır; loop oluşumuna neden olması beklenmeyen portlardır.
[CLIGURU-S1]interface GigabitEthernet 0/0/4
[CLIGURU-S1-GigabitEthernet0/0/4]stp edged-port enable
[CLIGURU-S2]interface GigabitEthernet 0/0/4
[CLIGURU-S2-GigabitEthernet0/0/4]stp edged-port enable
 4. BPDU Protection konfigurasyonu
Edge portları direcly connected olarak terminal’de görünürler ve BPDU’ları almazlar. Saldırganlar bu port üzerinden BPDU paketleri ile saldırıda bulunabilir, eğer edge portları bpdu paketlerini alırlarsa switch bu portu non-edge durumuna geçirecek ve RSTP algoritmasını yeniden başlatacaktır. BPDU protection ardarda gelen kötü niyetli BPDU paketlerinin önüne geçecektir.
[CLIGURU-S1]stp bpdu-protection
[CLIGURU-S2]stp bpdu-protection
Port protection bilgilerini görüntülemek için display stp brief komutunu kullanalım.
<CLIGURU-S1>display stp brief
MSTID  Port                        Role  STP State     Protection
0    GigabitEthernet0/0/4        DESI  FORWARDING      BPDU
0    GigabitEthernet0/0/9        ROOT  FORWARDING      NONE
0    GigabitEthernet0/0/10       ALTE  DISCARDING      NONE
<CLIGURU-S2>display stp brief
MSTID  Port                        Role  STP State     Protection
0    GigabitEthernet0/0/4        DESI  FORWARDING      BPDU
0    GigabitEthernet0/0/9        DESI  FORWARDING      NONE
0    GigabitEthernet0/0/10       DESI  FORWARDING      NONE
Konfigurasyondan sonra, CLIGURU-S1 üzerinde G0/0/4 portu ve CLIGURU-S2 üzerinde G0/0/4 ‘ün protection durumları BPDU olarak değişti.
 5. Loop Protection konfigurasyonu
RSTP çalışan networklerde trafik yoğunluğu sırasında geciken bir paket nedeni ile veya unidirectional-link(iki tarafında up olması fakat sadece bir taraftan paket gelmesi) gibi durumlar oluşması halinde, switch BPDU paketlerini almaz ise root port’u tekrar berlirleyecektir; root port olan designated, discarding port modunda olanlar ise forwarding durumuna geçecektir. Böyle bir durumda looplar oluşacaktır.
Loop protection’ı hem root port hem alternate port için aktif hale getiririz.
[CLIGURU-S1]display stp brief
MSTID  Port                        Role  STP State     Protection
0    GigabitEthernet0/0/4        DESI  FORWARDING      BPDU
0    GigabitEthernet0/0/9        ROOT  FORWARDING      NONE
0    GigabitEthernet0/0/10       ALTE  DISCARDING      NONE
CLIGURU-S1 üzerinde G0/0/9 ve G0/0/10 için loop protection’ı aktif hale getirelim.
[CLIGURU-S1]interface  GigabitEthernet 0/0/9
[CLIGURU-S1-GigabitEthernet0/0/9]stp loop-protection
[CLIGURU-S1-GigabitEthernet0/0/9]quit
[CLIGURU-S1]interface GigabitEthernet 0/0/10
[CLIGURU-S1-GigabitEthernet0/0/10]stp loop-protection
Port protection bilgilerini görüntülemek için display stp brief komutunu kullanalım.
<CLIGURU-S1>display stp brief
MSTID  Port                        Role  STP State     Protection
0    GigabitEthernet0/0/4        DESI  FORWARDING      BPDU
0    GigabitEthernet0/0/9        ROOT  FORWARDING      LOOP
0    GigabitEthernet0/0/10       ALTE  DISCARDING      LOOP
CLIGURU-S2 root olduğu ve üzerindeki tüm portlar designated port olduğu için loop protection uygulamamıza gerek yoktur. Eğer CLIGURU-S1’i root olarak kullanmak istiyorsak, ayni işlemi CLIGURU-S2 üzerinde yaparız; root port ve alternate port’u üzerinde loop protection uygularız.
Final:
<CLIGURU-S1>display current-configuration
#
!Software VersionV100R005C01SPC100
sysname CLIGURU-S1
#
stp mode rstp
stp bpdu-protection
stp enable
#
interface GigabitEthernet0/0/4
stp edged-port enable
#
interface GigabitEthernet0/0/9
stp loop-protection
bpdu enable
#
interface GigabitEthernet0/0/10
stp loop-protection
bpdu enable
#
user-interface con 0
user-interface vty 0 4
#
return
 
<CLIGURU-S2>display current-configuration
#
!Software Version V100R005C01SPC100
sysname CLIGURU-S2
#
stp mode rstp
stp bpdu-protection
interface GigabitEthernet0/0/4
stp edged-port enable
#
interface GigabitEthernet0/0/9
bpdu enable
#
interface GigabitEthernet0/0/10
bpdu enable
#
user-interface con 0
user-interface vty 0 4
#
return