Link Aggregation / VLAN (Access-Trunk)


Bu bölümde vlanlar oluşturup ,vlanları interfacelere atamak için  access ve  trunk ayarlamaları yapacağız ve link-aggregation kuracağız.

vlan

1. Link-Aggregation’ı kuralım.
Cihazlara isim vererek , CLIGURU-S1 ve CLIGURU-S2 için arasında link aggregation kuralım.
<Huawei>system-view
Enter system view, return user view with Ctrl+Z.
[Huawei]sysname CLIGURU-S1
[CLIGURU-S1]interface Eth-Trunk 1
[CLIGURU-S1-Eth-Trunk1]mode lacp-static
[CLIGURU-S1-Eth-Trunk1]quit
[CLIGURU-S1]interface GigabitEthernet 0/0/9
[CLIGURU-S1-GigabitEthernet0/0/9]eth-trunk 1
[CLIGURU-S1-GigabitEthernet0/0/9]interface GigabitEthernet 0/0/10
[CLIGURU-S1-GigabitEthernet0/0/10]eth-trunk 1
CLIGURU-S2 içinde Link Aggregation konfigurasyonu yapalım.
<Huawei>system-view
Enter system view, return user view with Ctrl+Z.
[Huawei]sysname CLIGURU-S2
[CLIGURU-S2]interface Eth-Trunk 1
[CLIGURU-S2-Eth-Trunk1]mode lacp-static
[CLIGURU-S2-Eth-Trunk1]trunkport GigabitEthernet 0/0/9
[CLIGURU-S2-Eth-Trunk1]trunkport GigabitEthernet 0/0/10

 

2. Kullanılmayan interfaceleri kapatalım ve vlan’ları oluştıralım.
Kullanılmyan  interfaceleri kapatalım , CLIGURU-S3 için E0/0/1 ve E0/0/21 intefacelerini  ,CLIGURU-S4 için ise E0/0/14 interfacesini  kapatalım ve kontrol edelim.
<Huawei>system-view
Enter system view, return user view with Ctrl+Z.
[Huawei]sysname CLIGURU-S3
[CLIGURU-S3]interface Ethernet 0/0/1
[CLIGURU-S3-Ethernet0/0/1]shutdown
[CLIGURU-S3-Ethernet0/0/1]quit
[CLIGURU-S3]interface Ethernet 0/0/21
[CLIGURU-S3-Ethernet0/0/21]shutdown

 

<Huawei>system-view
Enter system view, return user view with Ctrl+Z.
[Huawei]sysname CLIGURU-S4
[CLIGURU-S4]interface Ethernet0/0/14
[CLIGURU-S4-Ethernet0/0/14]shutdown
CLIGURU-S1 ve CLIGURU-S2 için Link-Aggregation oluşturalım ve interfaceleri trunk’a çekelim, bunları CLIGURU-S2 içinde yapalım.
[CLIGURU-S1]interface Eth-Trunk 1
[CLIGURU-S1-Eth-Trunk1]port link-type trunk
[CLIGURU-S1-Eth-Trunk1]port trunk allow-pass vlan all

 

[CLIGURU-S2]interface Eth-Trunk 1
[CLIGURU-S2-Eth-Trunk1]port link-type trunk
[CLIGURU-S2-Eth-Trunk1]port trunk allow-pass vlan all

 

3. Vlan konfigurasyonu.
CLIGURU-S3, CLIGURU-R1, CLIGURU-R3 ve CLIGURU-S4 için vlanlar oluşturalım ve interfacelere vlanları  atayalım. Bunun  iki yöntemi vardır; her iki yöntemlede konfigurasyonu yapalım. Bu cihazların bütün interfacelerini Access yapalım.
CLIGURU-S1’in interface G0/0/13 ‘u için Vlan3 ve interface G0/0/1 için Vlan4 oluşturalım ve vlan atamalarını yapalım. (Yöntem 1)
[CLIGURU-S1]interface GigabitEthernet 0/0/13
[CLIGURU-S1-GigabitEthernet0/0/13]port link-type access
[CLIGURU-S1-GigabitEthernet0/0/13]quit
[CLIGURU-S1]interface GigabitEthernet 0/0/1
[CLIGURU-S1-GigabitEthernet0/0/1]port link-type access
[CLIGURU-S1-GigabitEthernet0/0/1]quit
[CLIGURU-S1]vlan 2
[CLIGURU-S1-vlan2]vlan 3
[CLIGURU-S1-vlan3]port GigabitEthernet 0/0/13
[CLIGURU-S1-vlan3]vlan 4
[CLIGURU-S1-vlan4]port GigabitEthernet 0/0/1

 

CLIGURU-S2 içinde  interface G0/0/2  için Vlan4 ve interface G0/0/24 için Vlan2 oluşturalım ve vlanlara atayalım. (Yöntem 2)
 [CLIGURU-S2]vlan batch 2 to 4
[CLIGURU-S2]interface GigabitEthernet 0/0/3
GigabitEthernet0/0/3]type access
[CLIGURU-S2-GigabitEthernet0/0/3]port default vlan 4
[CLIGURU-S2-GigabitEthernet0/0/3]quit
[CLIGURU-S2]interface GigabitEthernet 0/0/22
[CLIGURU-S2-GigabitEthernet0/0/22]port link-type access
[CLIGURU-S2-GigabitEthernet0/0/22]port default vlan 2
 CLIGURU-S1 ve CLIGURU-S2 için yaptıgımız Vlan konfigürasyonunu kontrol edelim.
<CLIGURU-S1>display vlan
The total number of vlans is : 4
—————————————————————————
U: Up;         D: Down;         TG: Tagged;         UT: Untagged;
MP: Vlan-mapping;               ST: Vlan-stacking;
#: ProtocolTransparent-vlan;   *: Management-vlan;
—————————————————————————
VID Type   Ports
—————————————————————————
1   common UT:GE0/0/2(D)     GE0/0/3(D)     GE0/0/4(D)     GE0/0/5(D)
                              GE0/0/6(D)     GE0/0/7(D)     GE0/0/8(D)     GE0/0/11(D)
                              GE0/0/12(D)     GE0/0/14(D)     GE0/0/15(D)     GE0/0/16(D)
                              GE0/0/17(D)     GE0/0/18(D)     GE0/0/19(D)     GE0/0/20(D)
                              GE0/0/21(D)     GE0/0/22(D)     GE0/0/23(D)     GE0/0/24(D)
                       Eth-Trunk1(U)
2   common TG:Eth-Trunk1(U)
3   common UT:GE0/0/13(U)
                       TG:Eth-Trunk1(U)
4   common UT:GE0/0/1(U)
                        TG:Eth-Trunk1(U)

 

<CLIGURU-S2>display vlan
The total number of vlans is : 4
——————————————————————————–
U: Up;         D: Down;         TG: Tagged;         UT: Untagged;
MP: Vlan-mapping;               ST: Vlan-stacking;
#: ProtocolTransparent-vlan;   *: Management-vlan;
——————————————————————————–
VID Type   Ports
——————————————————————————–
1   common UT:GE0/0/1(D)     GE0/0/2(D)     GE0/0/4(D)     GE0/0/5(D)
                             GE0/0/6(D)     GE0/0/7(D)     GE0/0/8(D)     GE0/0/11(D)
                             GE0/0/12(D)     GE0/0/13(D)     GE0/0/14(D)     GE0/0/15(D)
                             GE0/0/16(D)     GE0/0/17(D)     GE0/0/18(D)     GE0/0/19(D)
                             GE0/0/20(D)     GE0/0/21(D)     GE0/0/23(D)     GE0/0/24(U)
                            Eth-Trunk1(U)
2   common UT:GE0/0/24(U)
                       TG:Eth-Trunk1(U)
3   common TG:Eth-Trunk1(U)
4   common UT:GE0/0/3(U)
                       TG:Eth-Trunk1(U)

Koyu renkle belirtilmiş olan yerlere bakarsak vlanlarımızın oluştugu görüyoruz.  Link-Aggregation’ın(Eth-Trunk1) (TG) bütün vlanlara dahil olduğu görülmektedir.