Generic VLAN Registration Protocol (GVRP)


      Bu bölümde GVRP konfigürasyonu yapacağız.

 

gvrp

 

1. Cihazlara isim verme .
 <Quidway>system-view
Enter system view, return user view with Ctrl+Z.
[Quidway]sysname CLIGURU-S1
 <Quidway>system-view
Enter system view, return user view with Ctrl+Z.
[Quidway]sysname CLIGURU-S2
 <Quidway>system-view
Enter system view, return user view with Ctrl+Z.
[Quidway]sysname CLIGURU-S3
 <Quidway>system-view
Enter system view, return user view with Ctrl+Z.
[Quidway]sysname CLIGURU-S4
2.Trunk olan hatların konfigurasyonu.
[CLIGURU-S1]interface GigabitEthernet 0/0/13
[CLIGURU-S1-GigabitEthernet0/0/13]port link-type trunk
[CLIGURU-S1-GigabitEthernet0/0/13]port trunk allow-pass vlan all
[CLIGURU-S3]interface Ethernet 0/0/13
[CLIGURU-S3-Ethernet0/0/13]port link-type trunk
[CLIGURU-S3-Ethernet0/0/13]port trunk allow-pass vlan all
[CLIGURU-S3-Ethernet0/0/13]quit
[CLIGURU-S3]interface Ethernet 0/0/1
[CLIGURU-S3-Ethernet0/0/1]port link-type trunk
[CLIGURU-S3-Ethernet0/0/1]port trunk allow-pass vlan all
 [CLIGURU-S2]interface GigabitEthernet 0/0/22
[CLIGURU-S2-GigabitEthernet0/0/22]port link-type trunk
[CLIGURU-S2-GigabitEthernet0/0/22]port trunk allow-pass vlan all
[CLIGURU-S4]interface Ethernet0/0/22
[CLIGURU-S4-Ethernet0/0/22]port link-type trunk
[CLIGURU-S4-Ethernet0/0/22]port trunk allow-pass vlan all
[CLIGURU-S4-Ethernet0/0/22]quit
[CLIGURU-S4]interface Ethernet0/0/1
[CLIGURU-S4-Ethernet0/0/1]port link-type trunk
[CLIGURU-S4-Ethernet0/0/1]port trunk allow-pass vlan all
   3.GVRP’yi cihaz üzerinde ve kullanılan interfacelerde aktif edelim.
[CLIGURU-S1]gvrp
[CLIGURU-S1]interface GigabitEthernet 0/0/13
[CLIGURU-S1-GigabitEthernet0/0/13]gvrp
[CLIGURU-S3]gvrp
[CLIGURU-S3]interface Ethernet 0/0/13
[CLIGURU-S3-Ethernet0/0/13]gvrp
[CLIGURU-S3-Ethernet0/0/13]quit
[CLIGURU-S3]interface Ethernet 0/0/1
[CLIGURU-S3-Ethernet0/0/1]gvrp
[CLIGURU-S2]gvrp
[CLIGURU-S2]interface GigabitEthernet 0/0/22
[CLIGURU-S2-GigabitEthernet0/0/22]gvrp
[CLIGURU-S4]gvrp
[CLIGURU-S4]interface Ethernet0/0/22
[CLIGURU-S4-Ethernet0/0/22]gvrp
[CLIGURU-S4-Ethernet0/0/22]quit
[CLIGURU-S4]interface Ethernet0/0/1
[CLIGURU-S4-Ethernet0/0/1]gvrp
CLIGURU-S1 üzerinde Vlan 100, CLIGURU-S2 üzerinde Vlan 200 ve CLIGURU-S1, CLIGURU-S2, CLIGURU-S3 ve CLIGURU-S4 üzerinde Vlan 2′ yi aktif edelim.
 [CLIGURU-S1]vlan batch 2 100
 [CLIGURU-S2]vlan batch 2 200
 [CLIGURU-S3]vlan 2
 [CLIGURU-S4]vlan 2
CLIGURU-S3 ve CLIGURU-S4’de  display gvrp statics  komutunu kullanarak, GVRP durumunu görüntüleyelim.
[CLIGURU-S3]display gvrp statistics
GVRP statistics on port Ethernet0/0/1
GVRP status                    : Enabled
GVRP registrations failed      : 0
GVRP last PDU origin           : 4c1f-cc29-2e07
GVRP registration type         : Normal
GVRP statistics on port Ethernet0/0/13
GVRP status                    : Enabled
GVRP registrations failed      : 0
GVRP last PDU origin           : 4c1f-cc68-2519
GVRP registration type         : Normal
[CLIGURU-S4]display gvrp statistics
GVRP statistics on port Ethernet0/0/1
GVRP status                    : Enabled
GVRP registrations failed      : 0
GVRP last PDU origin           : 4c1f-cc7c-48c8
GVRP registration type         : Normal
GVRP statistics on port Ethernet0/0/22
GVRP status                    : Enabled
GVRP registrations failed      : 0
GVRP last PDU origin           : 4c1f-cc71-4b9a
GVRP registration type         : Normal
Registration type’ı normal olarak aktif olmaktadır.
CLIGURU-S3 ve CLIGURU-S4 vlan’ları kontrol etmek için  display vlan komutunu kullanalım.
[CLIGURU-S3]display vlan
The total number of vlans is : 4
—————————————————————————
U: Up;        D: Down;         TG: Tagged;         UT: Untagged;
MP: Vlan-mapping;               ST: Vlan-stacking;
#: ProtocolTransparent-vlan;   *: Management-vlan;
—————————————————————————
VID Type   Ports
—————————————————————————
1   common UT:Eth0/0/1(U)   Eth0/0/2(D)     Eth0/0/3(D)     Eth0/0/4(D)
                              Eth0/0/5(D)   Eth0/0/6(D)     Eth0/0/7(D)     Eth0/0/8(D)
                              Eth0/0/9(D)   Eth0/0/10(D)   Eth0/0/11(D)   Eth0/0/12(D)
                               Eth0/0/13(U)   Eth0/0/14(D)   Eth0/0/15(D)   Eth0/0/16(D)
                                Eth0/0/17(D)   Eth0/0/18(D)   Eth0/0/19(D)   Eth0/0/20(D)
                                 Eth0/0/21(D)   Eth0/0/22(D)   GE0/0/1(D)     GE0/0/2(D)
2   common TG:Eth0/0/1(U)   Eth0/0/13(U)
100 dynamic TG:Eth0/0/13(U)
200 dynamic TG:Eth0/0/1(U)

…output omitted…

[CLIGURU-S4]display vlan
The total number of vlans is : 4
——————————————————————————–
U: Up;         D: Down;         TG: Tagged;         UT: Untagged;
MP: Vlan-mapping;               ST: Vlan-stacking;
#: ProtocolTransparent-vlan;   *: Management-vlan;
——————————————————————————–
VID Type   Ports
——————————————————————————–
1   common UT:Eth0/0/1(U)   Eth0/0/2(D)     Eth0/0/3(D)     Eth0/0/4(D)
                             Eth0/0/5(D)   Eth0/0/6(D)     Eth0/0/7(D)     Eth0/0/8(D)
                              Eth0/0/9(D)   Eth0/0/10(D)   Eth0/0/11(D)   Eth0/0/12(D)
                              Eth0/0/13(D)   Eth0/0/14(D)   Eth0/0/15(D)   Eth0/0/16(D)
                              Eth0/0/17(D)   Eth0/0/18(D)   Eth0/0/19(D)   Eth0/0/20(D)
                              Eth0/0/21(D)   Eth0/0/22(U)   GE0/0/1(D)     GE0/0/2(D)
2   common TG:Eth0/0/1(U)   Eth0/0/22(U)
100 dynamic TG:Eth0/0/1(U)
200 dynamic TG:Eth0/0/22(U)

…output omitted…

CLIGURU-S3 ve CLIGURU-S4 dinamik olarak Vlan100 ve Vlan200’ü öğrenmiş, fakat tek bir yerden. Farklı iki yönden öğrenmesi için Vlan200’ü CLIGURU-S1 üzerinde, Vlan100’ü CLIGURU-S2 üzerinde oluşturalım.
 [CLIGURU-S1]vlan 200
 [CLIGURU-S2]vlan 100
Konfigurasyonu doğrulamak için display vlan  komutunu kullanalım.
[CLIGURU-S3]display vlan
…output omitted…
VID Type   Ports
—————————————————————————
1   common UT:Eth0/0/1(U)   Eth0/0/2(D)     Eth0/0/3(D)     Eth0/0/4(D)
                            Eth0/0/5(D)   Eth0/0/6(D)     Eth0/0/7(D)     Eth0/0/8(D)
                             Eth0/0/9(D)   Eth0/0/10(D)   Eth0/0/11(D)   Eth0/0/12(D)
                              Eth0/0/13(U)   Eth0/0/14(D)   Eth0/0/15(D)   Eth0/0/16(D)
                             Eth0/0/17(D)   Eth0/0/18(D)   Eth0/0/19(D)   Eth0/0/20(D)
                             Eth0/0/21(D)   Eth0/0/22(D)   GE0/0/1(D)     GE0/0/2(D)
2   common TG:Eth0/0/1(U)     Eth0/0/13(U)
100 dynamic TG:Eth0/0/1(U)     Eth0/0/13(U)
200 dynamic TG:Eth0/0/1(U)     Eth0/0/13(U)
…output omitted…
[CLIGURU-S4]display vlan
…output omitted…
VID Type   Ports
—————————————————————————
1   common UT:Eth0/0/1(U)   Eth0/0/2(D)     Eth0/0/3(D)     Eth0/0/4(D)
                            Eth0/0/5(D)   Eth0/0/6(D)     Eth0/0/7(D)     Eth0/0/8(D)
                            Eth0/0/9(D)   Eth0/0/10(D)   Eth0/0/11(D)   Eth0/0/12(D)
                             Eth0/0/13(D)   Eth0/0/14(D)   Eth0/0/15(D)   Eth0/0/16(D)
                             Eth0/0/17(D)   Eth0/0/18(D)   Eth0/0/19(D)   Eth0/0/20(D)
                              Eth0/0/21(D)   Eth0/0/22(U)   GE0/0/1(D)     GE0/0/2(D)
2   common TG:Eth0/0/1(U)     Eth0/0/22(U)
100 dynamic TG:Eth0/0/1(U)     Eth0/0/22(U)
200 dynamic TG:Eth0/0/1(U)     Eth0/0/22(U)
…output omitted…
Çıktı sonunda koyu renkli yerleri incelediğimizde Vlan100 ve Vlan200’ün artık iki ayrı interface’den öğrenildiğini görüntülüyoruz.
4.İnterfacelerin registrarion type’larını değiştirme.
CLIGURU-S3’de Ethernet 0/0/1’in registrarion type’ını fixed olarak değiştirelim. Aynı konfigurasyonu CLIGURU-S4’de Ethernet 0/0/1 içinde uygulayalım.
[CLIGURU-S3]interface Ethernet0/0/1
[CLIGURU-S3-Ethernet0/0/1]gvrp registration fixed
 Değişiklikleri görüntülemek için display gvrp statics komutunu kullanalım.
[CLIGURU-S3]display gvrp statistics interface Ethernet 0/0/1
GVRP statistics on port Ethernet0/0/1
GVRP status                    : Enabled
GVRP registrations failed      : 30
GVRP last PDU origin           : 4c1f-cc29-2e07
GVRP registration type         : Fixed
 GVRP registration type’ının fixed olduğunu görüntülüyoruz. Bu interface’de artık dinamik Vlan’lara izin verilmeyecek.
Fixed olarak değiştirdiğimiz registration type’nın etkilerini görüntülemek için display vlan komutunu kullanalım.
 CLIGURU-S3]display vlan
…output omitted…
VID Type   Ports
—————————————————————————
1   common UT:Eth0/0/1(U)   Eth0/0/2(D)     Eth0/0/3(D)     Eth0/0/4(D)
                             Eth0/0/5(D)   Eth0/0/6(D)     Eth0/0/7(D)     Eth0/0/8(D)
                              Eth0/0/9(D)   Eth0/0/10(D)   Eth0/0/11(D)   Eth0/0/12(D)
                               Eth0/0/13(U)   Eth0/0/14(D)   Eth0/0/15(D)   Eth0/0/16(D)
                                Eth0/0/17(D)   Eth0/0/18(D)   Eth0/0/19(D)   Eth0/0/20(D)
                                 Eth0/0/21(D)   Eth0/0/22(D)   GE0/0/1(D)     GE0/0/2(D)
2   common TG:Eth0/0/1(U)   Eth0/0/13(U)
100 dynamic TG:Eth0/0/13(U)
200 dynamic TG:Eth0/0/13(U)
Koyu renkli yerleri incelediğimizde, Ethernet 0/0/1’in dinamik Vlan100 ve Vlan200’e dahil olmadığını görüntülüyoruz.
CLIGURU-S3 üzerinde Ethernet 0/0/01 için registration type’ı forbidden olarak değiştirlerim. Aynı konfigurasyonu CLIGURU-S4 üzerinde Ethernet 0/0/4 içinde yapalım.
[CLIGURU-S3]interface Ethernet0/0/1
[CLIGURU-S3-Ethernet0/0/1]gvrp registration forbidden
 GVRP’deki değişiklikleri görüntülemek için display  gvrp statistics komutunu kullanalım.
[CLIGURU-S3]display gvrp statistics interface Ethernet 0/0/1
GVRP statistics on port Ethernet0/0/1
GVRP status                    : Enabled
GVRP registrations failed      : 211
GVRP last PDU origin           : 4c1f-cc29-2e07
GVRP registration type         : Forbidden
 Registration type’ının Ethernet 0/0/1 için forbidden olduğunu görüntülüyoruz.
 Forbidden olarak belirlediğimiz registration type’ın etkilerini display vlan komutu ile görüntüleyelim.
[CLIGURU-S3]display vlan
The total number of vlans is : 4

…output omitted…

VID Type   Ports
—————————————————————————
1   common UT:Eth0/0/1(U)   Eth0/0/2(D)     Eth0/0/3(D)     Eth0/0/4(D)
                              Eth0/0/5(D)   Eth0/0/6(D)     Eth0/0/7(D)     Eth0/0/8(D)
                              Eth0/0/9(D)   Eth0/0/10(D)   Eth0/0/11(D)   Eth0/0/12(D)
                              Eth0/0/13(U)   Eth0/0/14(D)   Eth0/0/15(D)   Eth0/0/16(D)
                              Eth0/0/17(D)   Eth0/0/18(D)   Eth0/0/19(D)   Eth0/0/20(D)
                               Eth0/0/21(D)   Eth0/0/22(D)   GE0/0/1(D)     GE0/0/2(D)
2   common TG:Eth0/0/13(U)
100 dynamic TG:Eth0/0/13(U)
200 dynamic TG:Eth0/0/13(U)
Forbidden modu sadece Vlan1’e izin veriyor ve Ethernet 0/0/1’e gelen diğer Vlan’lar için yasaklı durumda.

 Final..

<CLIGURU-S1>display current-configuration#
sysname CLIGURU-S1
#
vlan batch 2 100 200
#
gvrp
#
interface GigabitEthernet0/0/13
port link-type trunk
port trunk allow-pass vlan 2 to 4094
gvrp
#
Return
<CLIGURU-S2>display current-configuration#
sysname CLIGURU-S2
#
vlan batch 2 100 200
#
gvrp
#
interface GigabitEthernet0/0/22
port link-type trunk
port trunk allow-pass vlan 2 to 4094
gvrp
#
Return
[CLIGURU-S3]display current-configuration#
sysname CLIGURU-S3
#
undo info-center enable
#
vlan batch 2
#
gvrp
#
interface Ethernet0/0/13
port link-type trunk
port trunk allow-pass vlan 2 to 4094
gvrp
#
Return
<CLIGURU-S4>display current-configuration#
sysname CLIGURU-S4
#
undo info-center enable
#
vlan batch 2
#
gvrp
#
interface Ethernet0/0/22
port link-type trunk
port trunk allow-pass vlan 2 to 4094
gvrp
#
return