MUX-VLAN


asdf
  1. Cihaz genel yapılandırma ve IP address ayarlamaları.
Tüm routerlerin  IP adreslerini ve subnet  mask ayarlamalarını  yapalım.
<Huawei>system-view
Enter system view, return user view with Ctrl+Z.
[Huawei]sysname CLIguru-R1
[CLIguru-R1]interface g0/0/1
[CLIguru-R1-GigabitEthernet0/0/1]ip address 10.0.10.1 24
<Huawei>system-view
Enter system view, return user view with Ctrl+Z.
[Huawei]sysname CLIguru-R2
[CLIguru-R2]interface g0/0/1
[CLIguru-R2-GigabitEthernet0/0/1]ip address 10.0.10.2 24
<Huawei>system-view
Enter system view, return user view with Ctrl+Z.
[Huawei]sysname CLIguru-R3
[CLIguru-R3]interface g0/0/1
[CLIguru-R3-GigabitEthernet0/0/1]ip address 10.0.10.3 24

 

<Huawei>system-view
Enter system view, return user view with Ctrl+Z.
[Huawei]sysname CLIguru-R5
[CLIguru-R5]interface g0/0/2
[CLIguru-R5-GigabitEthernet0/0/2]ip address 10.0.10.5 24
<Quidway>system-view
Enter system view, return user view with Ctrl+Z.
[Quidway]sysname CLIguru-S1
[CLIguru-S1]
<Quidway>system-view
Enter system view, return user view with Ctrl+Z.
[Quidway]sysname CLIguru-S2
[CLIguru-S2]
CLIguru-R1 cihazının CLIguru-R2, CLIguru-R3, CLIguru-R4 ve CLIguru-R5 routerları ile bağlantısı  olup olmadığını kontrol edelim.
[CLIguru-R1]ping -c 1 10.0.10.2
PING 10.0.10.2: 56  data bytes, press CTRL_C to break
Reply from 10.0.10.2: bytes=56 Sequence=1 ttl=255 time=14 ms
— 10.0.10.2 ping statistics —
1 packet(s) transmitted
1 packet(s) received
0.00% packet loss
round-trip min/avg/max = 14/14/14 ms
[CLIguru-R1]ping -c 1 10.0.10.3
PING 10.0.10.3: 56  data bytes, press CTRL_C to break
Reply from 10.0.10.3: bytes=56 Sequence=1 ttl=255 time=5 ms
— 10.0.10.3 ping statistics —
1 packet(s) transmitted
1 packet(s) received
0.00% packet loss
round-trip min/avg/max = 5/5/5 ms
[CLIguru-R1]ping -c 1 10.0.10.4
PING 10.0.10.4: 56  data bytes, press CTRL_C to break
Reply from 10.0.10.4: bytes=56 Sequence=1 ttl=255 time=15 ms
— 10.0.10.4 ping statistics —
1 packet(s) transmitted
1 packet(s) received
0.00% packet loss
round-trip min/avg/max = 15/15/15 ms
[CLIguru-R1]ping -c 1 10.0.10.5
PING 10.0.10.5: 56  data bytes, press CTRL_C to break
Reply from 10.0.10.5: bytes=56 Sequence=1 ttl=255 time=6 ms
— 10.0.10.5 ping statistics —
1 packet(s) transmitted
1 packet(s) received
0.00% packet loss
round-trip min/avg/max = 6/6/6 ms
  1. GVRP konfigürasyonu.
GVRP , VLAN bilgilerinin paylaşılmasını sağlayan bir protokoldür
CLIguru-S1 ve S2cihazlarının   G0/0/9 interfacesini  trunk modda ayarlayarak  ve tüm vlanlara erişim sağlayabilmeleri  için konfigüre  edelim.
[CLIguru-S1]interface g0/0/9
[CLIguru-S1-GigabitEthernet0/0/9]port link-type trunk
[CLIguru-S1-GigabitEthernet0/0/9]port trunk allow-pass vlan all
[CLIguru-S2]interface g0/0/9
[CLIguru-S2-GigabitEthernet0/0/9]port link-type trunk
[CLIguru-S2-GigabitEthernet0/0/9]port trunk allow-pass vlan all
CLIguru-S1 ve CLIguru-S2  cihazlarında GVRP etkinleştirelim.
 [CLIguru-S1]gvrp
[CLIguru-S2]gvrp
GVRP durum bilgilerini görüntülemek için display  GVRPstatus komutunu  kullanırız.
[CLIguru-S1]display gvrp status
GVRP is enabled
[CLIguru-S2]display gvrp status
GVRP is enabled
Normal modda çalışması için CLIguru-S1 G0 / 0/9 interfacesini ayarlayalım.
[CLIguru-S1]interface g0/0/9
[CLIguru-S1-GigabitEthernet0/0/9]gvrp
[CLIguru-S1-GigabitEthernet0/0/9]gvrp registration normal
[CLIguru-S1-GigabitEthernet0/0/9]bpdu enable
Fixed  modda çalışması  için CLIguru-S2 G0 / 0/9 interfacesini ayarlayalım.
[CLIguru-S2]interface g0/0/9
[CLIguru-S2-GigabitEthernet0/0/9]gvrp
[CLIguru-S2-GigabitEthernet0/0/9]gvrp registration fixed
[CLIguru-S2-GigabitEthernet0/0/9]bpdu enable
GVRP statistics  görüntülemek için display  GVRP statistics komutunu kullanırız.
[CLIguru-S1]display gvrp statistics
GVRP statistics on port GigabitEthernet0/0/9
GVRP status                         : Enabled
GVRP registrations failed           : 0
GVRP last PDU origin                        : 4c1f-cc45-aacc
GVRP registration type              : Normal
Mevcut durumda CLIguru-S1 hakkında VLAN bilgilerini görüntülemek için display  vlan komutunu çalıştıralım.
[CLIguru-S1]display vlan
The total number of vlans is : 1
—————————————————————————-
U: Up;         D: Down;         TG: Tagged;         UT: Untagged;
MP: Vlan-mapping;               ST: Vlan-stacking;
#: ProtocolTransparent-vlan;    *: Management-vlan;
—————————————————————————-
VID  Type    Ports
—————————————————————————-
1    common  UT:GE0/0/1(U)      GE0/0/2(U)      GE0/0/3(U)      GE0/0/4(U)
GE0/0/5(U)      GE0/0/6(D)      GE0/0/7(D)      GE0/0/8(D)
GE0/0/9(U)      GE0/0/10(D)     GE0/0/11(D)     GE0/0/12(D)
GE0/0/13(D)     GE0/0/14(D)     GE0/0/15(D)     GE0/0/16(D)
GE0/0/17(D)     GE0/0/18(D)     GE0/0/19(D)     GE0/0/20(D)
GE0/0/21(D)     GE0/0/22(D)     GE0/0/23(D)     GE0/0/24(D)
VID  Status  Property      MAC-LRN Statistics Description
—————————————————————————-
1    enable  default       enable  disable    VLAN 0001
CLIguru-S2 için VLAN 10, VLAN 20 ve  VLAN 100 u oluşturalım.
[CLIguru-S2]vlan batch 10 20 100
Info: This operation may take a few seconds. Please wait for a moment…done.
Tekrar  CLIguru-S1 cihazının  VLAN bilgilerini görüntüleyelim.
[CLIguru-S1]display vlan
The total number of vlans is : 4
—————————————————————————-
U: Up;         D: Down;         TG: Tagged;         UT: Untagged;
MP: Vlan-mapping;               ST: Vlan-stacking;
#: ProtocolTransparent-vlan;    *: Management-vlan;
—————————————————————————-
VID  Type    Ports
—————————————————————————-
1    common  UT:GE0/0/1(U)      GE0/0/2(U)      GE0/0/3(U)      GE0/0/4(U)
GE0/0/5(U)      GE0/0/6(D)      GE0/0/7(D)      GE0/0/8(D)
GE0/0/9(U)      GE0/0/10(D)     GE0/0/11(D)     GE0/0/12(D)
GE0/0/13(D)     GE0/0/14(D)     GE0/0/15(D)     GE0/0/16(D)
GE0/0/17(D)     GE0/0/18(D)     GE0/0/19(D)     GE0/0/20(D)
GE0/0/21(D)     GE0/0/22(D)     GE0/0/23(D)     GE0/0/24(D)
10   dynamic TG:GE0/0/9(U)
20   dynamic TG:GE0/0/9(U)
100  dynamic TG:GE0/0/9(U)
VID  Status  Property      MAC-LRN Statistics Description
—————————————————————————-
1    enable  default       enable  disable    VLAN 0001
10   enable  default       enable  disable    VLAN 0010
20   enable  default       enable  disable    VLAN 0020
100  enable  default       enable  disable    VLAN 0100
Yukarıdaki bilgiler CLIguru-S1 cihazının ,CLIguru-S2 cihazının  hakkındaki VLAN bilgileri öğrendiğini göstermektedir.
CLIguru-S1 için VLAN 30 oluşturalım  ve CLIguru-S1 ve CLIguru-S2 nin VLAN bilgi değişiklikleri gözlemleyelim.
[CLIguru-S1]vlan 30
[CLIguru-S1-vlan30]quit
[CLIguru-S1]display vlan
The total number of vlans is : 5
—————————————————————————-
U: Up;         D: Down;         TG: Tagged;         UT: Untagged;
MP: Vlan-mapping;               ST: Vlan-stacking;
#: ProtocolTransparent-vlan;    *: Management-vlan;
—————————————————————————-
VID  Type    Ports
—————————————————————————-
1    common  UT:GE0/0/1(U)      GE0/0/2(U)      GE0/0/3(U)      GE0/0/4(U)
GE0/0/5(U)      GE0/0/6(D)      GE0/0/7(D)      GE0/0/8(D)
GE0/0/9(U)      GE0/0/10(D)     GE0/0/11(D)     GE0/0/12(D)
GE0/0/13(D)     GE0/0/14(D)     GE0/0/15(D)     GE0/0/16(D)
GE0/0/17(D)     GE0/0/18(D)     GE0/0/19(D)     GE0/0/20(D)
GE0/0/21(D)     GE0/0/22(D)     GE0/0/23(D)     GE0/0/24(D)
10   dynamic TG:GE0/0/9(U)
20   dynamic TG:GE0/0/9(U)
30   common  TG:GE0/0/9(U)
100  dynamic TG:GE0/0/9(U)
VID  Status  Property      MAC-LRN Statistics Description
—————————————————————————-
1    enable  default       enable  disable    VLAN 0001
10   enable  default       enable  disable    VLAN 0010
20   enable  default       enable  disable    VLAN 0020
30   enable  default       enable  disable    VLAN 0030
100  enable  default       enable  disable    VLAN 0100
[CLIguru-S2]display vlan
The total number of vlans is : 4
—————————————————————————-
U: Up;         D: Down;         TG: Tagged;         UT: Untagged;
MP: Vlan-mapping;               ST: Vlan-stacking;
#: ProtocolTransparent-vlan;    *: Management-vlan;
—————————————————————————-
VID  Type    Ports
—————————————————————————-
1    common  UT:GE0/0/1(U)      GE0/0/2(U)      GE0/0/3(U)      GE0/0/4(U)
GE0/0/5(U)      GE0/0/6(D)      GE0/0/7(D)      GE0/0/8(D)
GE0/0/9(U)      GE0/0/10(D)     GE0/0/11(D)     GE0/0/12(D)
GE0/0/13(D)     GE0/0/14(D)     GE0/0/15(D)     GE0/0/16(D)
GE0/0/17(D)     GE0/0/18(D)     GE0/0/19(D)     GE0/0/20(D)
GE0/0/21(D)     GE0/0/22(D)     GE0/0/23(D)     GE0/0/24(D)
10   common  TG:GE0/0/9(U)
20   common  TG:GE0/0/9(U)
100  common  TG:GE0/0/9(U)
VID  Status  Property      MAC-LRN Statistics Description
—————————————————————————-
1    enable  default       enable  disable    VLAN 0001
10   enable  default       enable  disable    VLAN 0010
20   enable  default       enable  disable    VLAN 0020
100  enable  default       enable  disable    VLAN 0100
Yukarıdaki bilgiler CLIguru-S2 cihazının ,S1cihazı hakkındaki VLAN bilgileri öğrendiğini göstermektedir.
  1. MUX VLANs konfigürasyonu
Mux vlan da farklı vlanların birbirleri ile haberleşmemeleri   ve  aynı vlandaki bazı cihazların da haberleşmeleri ile  oluşmuş bir protokoldür. Haberleşmeyen cihazlar ise birbiri  ile isolete  edilerek sadece haberleşecegi tek bir yer ile isolate edilerek kullanılan   bir teknolojidir.
MUX VLAN primary  VLAN olarak VLAN 100 oluşturalım  , secondary vlan olarak da VLAN 10 ve VLAN 20yi oluşturalım.
[CLIguru-S1]vlan 10
[CLIguru-S1-vlan10]quit
[CLIguru-S1]vlan 20
[CLIguru-S1-vlan20]quit
[CLIguru-S1]vlan 100
[CLIguru-S1-vlan100]mux-vlan
[CLIguru-S1-vlan100]subordinate group 10
[CLIguru-S1-vlan100]subordinate separate 20
[CLIguru-S2]vlan 100
[CLIguru-S2-vlan100]mux-vlan
[CLIguru-S2-vlan100]subordinate group 10
[CLIguru-S2-vlan100]subordinate separate 20
MUX VLAN fonksiyonunu CLIguru-S2 cihazının G0/0/5  interfacesinde VLAN 100 ü oluşturalım ve CLIguru-R5 cihazının üzerinden geçşini sağlayalım ve MUX VLAN fonksiyonunu etkinleştirelim.
[CLIguru-S2]interface GigabitEthernet 0/0/5
[CLIguru-S2-GigabitEthernet0/0/5]port link-type access
[CLIguru-S2-GigabitEthernet0/0/5]port default vlan 100
[CLIguru-S2-GigabitEthernet0/0/5]port mux-vlan enable
CLIguru-S1 cihazının G0/0/1 ve G0/0/2 interfacelerinde VLAN 10 oluşturalım ve CLIguru-R1 ve CLIguru-R2 cihazlarının üzerinden geçişlerini saglayalım ve MUX vlan fonksiyonunu etkinleştirelim.
[CLIguru-S1]interface GigabitEthernet 0/0/1
[CLIguru-S1-GigabitEthernet0/0/1]port link-type access
[CLIguru-S1-GigabitEthernet0/0/1]port default vlan 10
[CLIguru-S1-GigabitEthernet0/0/1]port mux-vlan enable
[CLIguru-S1-GigabitEthernet0/0/1]interface GigabitEthernet 0/0/2
[CLIguru-S1-GigabitEthernet0/0/2]port link-type access
[CLIguru-S1-GigabitEthernet0/0/2]port default vlan 10
[CLIguru-S1-GigabitEthernet0/0/2]port mux-vlan enable
CLIguru-S1 cihazının G0/0/3 ve G0/0/4 interfacelerinde VLAN 20 oluşturalım ve CLIguru-R3 ve CLIguru-R4 cihazlarının üzerinden geçişlerini saglayalım ve MUX vlan fonksiyonunu etkinleştirelim.
[CLIguru-S1]interface GigabitEthernet 0/0/3
[CLIguru-S1-GigabitEthernet0/0/3]port link-type access
[CLIguru-S1-GigabitEthernet0/0/3]port default vlan 20
[CLIguru-S1-GigabitEthernet0/0/3]port mux-vlan enable
[CLIguru-S2]interface GigabitEthernet 0/0/4
[CLIguru-S2-GigabitEthernet0/0/4]port link-type access
[CLIguru-S2-GigabitEthernet0/0/4]port default vlan 20
[CLIguru-S2-GigabitEthernet0/0/4]port mux-vlan enable
Tüm MUX VLAN bilgilerini  görüntüleyebilmek için display  mux-vlan komutunu çalıştıralım.
[CLIguru-S1]display mux-vlan
Principal Subordinate Type         Interface
—————————————————————————-
100       –           principal
100       20          separate     GigabitEthernet0/0/3
100       10          group        GigabitEthernet0/0/1 GigabitEthernet0/0/2
[CLIguru-S2]display mux-vlan
Principal Subordinate Type         Interface
—————————————————————————-
100       –           principal    GigabitEthernet0/0/5
100       20          separate     GigabitEthernet0/0/4
100       10          group
—————————————————————————-
CLIguru-R1 cihazından CLIguru-R2, CLIguru-R3, R4ve  CLIguru-R5 cihazlarına  ping batarak bağlantının olup olmadını kontrol edelim.
[CLIguru-R1]ping -c 1 10.0.10.2
PING 10.0.10.2: 56  data bytes, press CTRL_C to break
Reply from 10.0.10.2: bytes=56 Sequence=1 ttl=255 time=3 ms
— 10.0.10.2 ping statistics —
1 packet(s) transmitted
1 packet(s) received
0.00% packet loss
round-trip min/avg/max = 3/3/3 ms
[CLIguru-R1]ping -c 1 10.0.10.3
PING 10.0.10.3: 56  data bytes, press CTRL_C to break
Request time out
— 10.0.10.3 ping statistics —
1 packet(s) transmitted
0 packet(s) received
100.00% packet loss
[CLIguru-R1]ping -c 1 10.0.10.4
PING 10.0.10.4: 56  data bytes, press CTRL_C to break
Request time out
— 10.0.10.4 ping statistics —
1 packet(s) transmitted
0 packet(s) received
100.00% packet loss
[CLIguru-R1]ping -c 1 10.0.10.5
PING 10.0.10.5: 56  data bytes, press CTRL_C to break
Reply from 10.0.10.5: bytes=56 Sequence=1 ttl=255 time=3 ms
— 10.0.10.5 ping statistics —
1 packet(s) transmitted
1 packet(s) received
0.00% packet loss
round-trip min/avg/max = 3/3/3 ms
CLIguru-R3 cihazından CLIguru-R2 ,CLIguru-R4 ve CLIguru-R5 cihazlarına pink atarak bağlantının olmadıgını test edelim..
[CLIguru-R3]ping -c 1 10.0.10.2
PING 10.0.10.2: 56  data bytes, press CTRL_C to break
Request time out
— 10.0.10.2 ping statistics —
1 packet(s) transmitted
0 packet(s) received
100.00% packet loss
[CLIguru-R3]ping -c 1 10.0.10.4
PING 10.0.10.4: 56  data bytes, press CTRL_C to break
Request time out
— 10.0.10.4 ping statistics —
1 packet(s) transmitted
0 packet(s) received
100.00% packet loss
[CLIguru-R3]ping -c 1 10.0.10.5
PING 10.0.10.5: 56  data bytes, press CTRL_C to break
Reply from 10.0.10.5: bytes=56 Sequence=1 ttl=255 time=3 ms
— 10.0.10.5 ping statistics —
1 packet(s) transmitted
1 packet(s) received
0.00% packet loss
round-trip min/avg/max = 3/3/3 ms
  1. Voice vlan konfigürasyonu.
Hizmet geliştirme gereksinimlerini karşılamak için, voice VLAN CLIguru-S2 cihazınınG0/0/24 interfacesinde oluşturalım.
CLIguru-S2 cihazında VLAN 30 ve VLAN 200ü oluşturalım.VLAN  200ü voice vlan olark ayarlayalım.
[CLIguru-S2]vlan batch 30 200
Info: This operation may take a few seconds. Please wait for a moment…done.
CLIguru-S2 cihazının G0/0/24 interfacesini , interface type ve default vlan  ayarlarını yapılandıralım.Voice device Vlan 30 oldugunu varsayalım.
[CLIguru-S2]interface GigabitEthernet 0/0/24
[CLIguru-S2-GigabitEthernet0/0/24]port hybrid pvid vlan 30
[CLIguru-S2-GigabitEthernet0/0/24]port hybrid untagged vlan 30
CLIguru-S2 cihazı için bir OUI addressi oluşturalım. Voice  devices media access control (MAC)adresi 0011-2200-0000 ve subnet maskı ise ffff-ff00-0000 olarak ayarlayalım.
[CLIguru-S2]voice-vlan mac-address 0011-2200-0000 mask ffff-ff00-0000
CLIguru-S2 cihazının G0/0/24  interfacesinde voice VLAN fonksiyonunu etkinleştirelim.
[CLIguru-S2]interface GigabitEthernet 0/0/24
[CLIguru-S2-GigabitEthernet0/0/24]voice-vlan 200 enable
[CLIguru-S2-GigabitEthernet0/0/24]voice-vlan mode auto
[CLIguru-S2-GigabitEthernet0/0/24]voice-vlan security enable
Voive vlanın OUI addresini görebilmek  için display voice-vlan oui komutu ile bakalım.
[CLIguru-S2]display voice-vlan oui
—————————————————
OuiAddress       Mask             Description
—————————————————
0011-2200-0000  ffff-ff00-0000
Voice  VLAN yapılandırmaları görüntülemek için display voice-vlan 200 status  komutunu çalıştırılım.
[CLIguru-S2]display voice-vlan 200 status
Voice VLAN Configurations:
———————————————————–
Voice VLAN ID            : 200
Voice VLAN status        : Enable
Voice VLAN aging time    : 1440(minutes)
Voice VLAN 8021p remark  : 6
Voice VLAN dscp remark   : 46
———————————————————–
Port Information:
———————————————————–
Port                     Add-Mode  Security-Mode  Legacy
———————————————————–
GigabitEthernet0/0/24    Auto      Security       Disable
Final Configurations
[CLIguru-S1]display current-configuration
#
!Software Version V100R006C00SPC800
sysname CLIguru-S1
#
vlan batch 10 20 30 100
#
gvrp
#
vlan 100
mux-vlan
subordinate separate 20
subordinate group 10
#
interface GigabitEthernet0/0/1
port link-type access
port default vlan 10
port mux-vlan enable
undo ntdp enable
undo ndp enable
bpdu disable
#
interface GigabitEthernet0/0/2
port link-type access
port default vlan 10
port mux-vlan enable
undo ntdp enable
undo ndp enable
bpdu disable
#
interface GigabitEthernet0/0/3
port link-type access
port default vlan 20
port mux-vlan enable
undo ntdp enable
undo ndp enable
bpdu disable
#
interface GigabitEthernet0/0/9
port link-type trunk
port trunk allow-pass vlan 2 to 4094
undo ntdp enable
undo ndp enable
gvrp
#
interface GigabitEthernet0/0/10
shutdown
undo ntdp enable
undo ndp enable
bpdu disable
#
Return
[CLIguru-S2]display current-configuration
#
!Software Version V100R006C00SPC800
sysname CLIguru-S2
#
voice-vlan mac-address 0011-2200-0000 mask ffff-ff00-0000
#
vlan batch 10 20 30 100 200
#
gvrp
#
vlan 100
mux-vlan
subordinate separate 20
subordinate group 10
#
interface GigabitEthernet0/0/4
port link-type access
port default vlan 20
port mux-vlan enable
undo ntdp enable
undo ndp enable
bpdu disable
#
interface GigabitEthernet0/0/5
port link-type access
port default vlan 100
port mux-vlan enable
undo ntdp enable
undo ndp enable
bpdu disable
#
interface GigabitEthernet0/0/9
port link-type trunk
port trunk allow-pass vlan 2 to 4094
undo ntdp enable
undo ndp enable
gvrp
gvrp registration fixed
#
interface GigabitEthernet0/0/10
shutdown
undo ntdp enable
undo ndp enable
bpdu disable
#
interface GigabitEthernet0/0/24
voice-vlan 200 enable
port hybrid pvid vlan 30
port hybrid untagged vlan 30
undo ntdp enable
undo ndp enable
bpdu disable
#
Return