SEP and Smart link konfigürasyonu


sep
  1. Genel yapılandırma ayarları.
Cihazları isimlendirdikten sonra S4 E0/0/1 interfacesinide  kapatalım .
<Quidway>system-view
Enter system view, return user view with Ctrl+Z.
[Quidway]sysname S1
[S1]
<Quidway>system-view
Enter system view, return user view with Ctrl+Z.
[Quidway]sysname S2
[S2]
<Quidway>system-view
Enter system view, return user view with Ctrl+Z.
[Quidway]sysname S3
[S3]
<Quidway>system-view
Enter system view, return user view with Ctrl+Z.
[Quidway]sysname S4
[S4]interface Ethernet 0/0/1
[S4-Ethernet0/0/1]shutdown
  1. Sep konfigürasyonu.
Redundant connections networkun sağlamlıgını  artırmak için S1, S2 ve S3 cıhazları arasında oluşturulur. İki network döngüsü vardır.
S1 ve S2 cihazlarının  G 0/0/9 ve G0/0/10 interfaceleri arasında bir loop  oluşur.S1 cihazının G0/0/13  interfacesi , S3 cihazının G0/0/13 ve G 0/0/23 interface ve    S2 cihazının 0/0/23 interfaceleri arasında bir loop  oluşur. Sep iki network döngüleri için yedekleme koruma sağlamak için  kullanılır.
[S1]sep segment 1
[S1-sep-segment1]control-vlan 10
[S1-sep-segment1]protected-instance all
[S1-sep-segment1]quit
[S1]sep segment 2
[S1-sep-segment2]control-vlan 20
[S1-sep-segment2]protected-instance all
[S2]sep segment 1
[S2-sep-segment1]control-vlan 10
[S2-sep-segment1]protected-instance all
[S2-sep-segment1]quit
[S2]sep segment 2
[S2-sep-segment2]control-vlan 20
[S2-sep-segment2]protected-instance all
[S3]sep segment 2
[S3-sep-segment2]control-vlan 20
[S3-sep-segment2]protected-instance all
[S4]sep segment 2
[S4-sep-segment2]control-vlan 20
[S4-sep-segment2]protected-instance all
Sep network interfacelere ekleyelim ve interface rollerini ayarlayalım.
[S1]interface GigabitEthernet 0/0/91
[S1-GigabitEthernet0/0/9]stp disable
[S1-GigabitEthernet0/0/9]sep segment 1 edge primary
[S1-GigabitEthernet0/0/9]interface GigabitEthernet 0/0/10
[S1-GigabitEthernet0/0/10]stp disable
[S1-GigabitEthernet0/0/10]sep segment 1 edge secondary
[S1-GigabitEthernet0/0/10]interface GigabitEthernet 0/0/13
[S1-GigabitEthernet0/0/13]stp disable
[S1-GigabitEthernet0/0/13]sep segment 2 edge primary
[S2]interface GigabitEthernet 0/0/23
[S2-GigabitEthernet0/0/23]stp disable
[S2-GigabitEthernet0/0/23]sep segment 2 edge secondary
[S2-GigabitEthernet0/0/23]interface GigabitEthernet 0/0/9
[S2-GigabitEthernet0/0/9]stp disable
[S2-GigabitEthernet0/0/9]sep segment 1
[S2-GigabitEthernet0/0/9]interface GigabitEthernet 0/0/10
[S2-GigabitEthernet0/0/10]stp disable
[S2-GigabitEthernet0/0/10]sep segment 1
[S3]interface Ethernet 0/0/13
[S3-Ethernet0/0/13]stp disable
[S3-Ethernet0/0/13]sep segment 2
[S3-Ethernet0/0/13]interface ethernet 0/0/23
[S3-Ethernet0/0/23]stp disable
[S3-Ethernet0/0/23]sep segment 2
 Blocking and preemption modlarını ayarlayalım.
[S1]sep segment 1
[S1-sep-segment1]block port optimal
[S1-sep-segment1]quit
[S1]sep segment 2
[S1-sep-segment2]block port
 [S1-sep-segment2]block port optimal
[S2]interface GigabitEthernet 0/0/10
[S2-GigabitEthernet0/0/10]sep segment 1 priority 128
[S3]inter Ethernet 0/0/23
[S3-Ethernet0/0/23]sep segment 2 priority 128
[S1]sep segment 1
[S1-sep-segment1]preempt delay 30
[S1-sep-segment1]quit
[S1]sep segment 2
[S1-sep-segment2]preempt delay 30
Adverstising  topololoji  fonksiyonlarını ekleyelim.
[S1]sep segment 2
[S1-sep-segment2]tc-notify segment 1
[S2]sep segment 2
[S2-sep-segment2]tc-notify segment 1
Sep bilgilerini görüntülemek için display sep topology komutunu kullanalım.
[S1]display sep topology
SEP segment 1
—————————————————————–
System Name          Port Name        Port Role       Port Status
—————————————————————–
S1                   GE0/0/9          primary         forwarding
S2                   GE0/0/9          common          forwarding
S2                   GE0/0/10         common          discarding
S1                   GE0/0/10         secondary       forwarding
SEP segment 2
—————————————————————–
System Name          Port Name        Port Role       Port Status
—————————————————————–
S1                   GE0/0/13         primary         forwarding
S3                   Eth0/0/13        common          forwarding
S3                   Eth0/0/23        common          forwarding
S2                   GE0/0/23         secondary       discarding
SEP çalışmasını kontrol etmek S2 G0 / 0/9 interfacesini disable ye çekelim
[S2]interface GigabitEthernet 0/0/9
[S2-GigabitEthernet0/0/9]shutdown
[S2-GigabitEthernet0/0/9]quit
[S2]display sep topology
SEP segment 1
SEP detects a segment failure that may be caused by an incomplete topology
—————————————————————–
System Name          Port Name        Port Role       Port Status
—————————————————————–
S1                   GE0/0/9          secondary       discarding
S1                   GE0/0/10         secondary       forwarding
S2                   GE0/0/10         common          forwarding
S2                   GE0/0/9          common          discarding
SEP segment 2
—————————————————————–
System Name          Port Name        Port Role       Port Status
—————————————————————–
S1                   GE0/0/13         primary         forwarding
S3                   Eth0/0/13        common          forwarding
S3                   Eth0/0/23        common          forwarding
S2                   GE0/0/23         secondary       discarding
SEP çalışmasını kontrol etmek için S2 cihazının G0/0/9 interfacesini enable ve S3 cihazının ise E0/0/13  interfacesini disable yapalım.
[S2]interface GigabitEthernet 0/0/9
[S2-GigabitEthernet0/0/9]undo shutdown
[S3]interface Ethernet 0/0/13
[S3-Ethernet0/0/13]shutdown
[S3]display sep topology
SEP segment 2
SEP detects a segment failure that may be caused by an incomplete topology
—————————————————————–
System Name          Port Name        Port Role       Port Status
—————————————————————–
S2                   GE0/0/23         secondary       forwarding
S3                   Eth0/0/23        common          forwarding
S3                   Eth0/0/13        common          discarding
SEP çalışmasını kontrol etmek için S3 cihazının E0/0/13 interfacesini enable yapalım.
[S3]interface Ethernet 0/0/13
[S3-Ethernet0/0/13]undo shutdown
[S1]display sep topology
SEP segment 1
—————————————————————–
System Name          Port Name        Port Role       Port Status
—————————————————————–
S1                   GE0/0/9          primary         forwarding
S2                   GE0/0/9          common          forwarding
S2                   GE0/0/10         common          discarding
S1                   GE0/0/10         secondary       forwarding
SEP segment 2
—————————————————————–
System Name          Port Name        Port Role       Port Status
—————————————————————–
S1                   GE0/0/13         primary         forwarding
S3                   Eth0/0/13        common          forwarding
S3                   Eth0/0/23        common          discarding
S2                   GE0/0/23         secondary       forwarding
  1. Smart Link Konfigürasyonu.
Smart Link teknolojisi  kullanıcılar için redundant upstream sağlar.
Smart Link teknolojisinde  S4 cihazının  E0/0/14 interfacesini  mast interface, E 0/0/24 interfacesini ise slave interce olarak ayarlayalım.
S4 cihazı master interface  hatalı olduğunda ,kullanıcıların   servis sürekliligini saglamak için   hızla slave interfacesine geçer.
S4 cihazı için kontrol vlanı oluşturalım ve bu vlanı interfacelere ekleyelim.
[S4]vlan 100
[S4-vlan100]quit
[S4]interface Ethernet 0/0/14
[S4-Ethernet0/0/14]port link-type trunk
[S4-Ethernet0/0/14]port trunk allow-pass vlan 100
[S4-Ethernet0/0/14]interface ethe0/0/24
[S4-Ethernet0/0/24]port link-type trunk
[S4-Ethernet0/0/24]port trunk allow-pass vlan 100
S1 ve S2 cihazları içinde kontrol vlanı oluşturup bu vlanı interfacelere ekleyelim.
[S1]vlan 100
[S1-vlan100]quit
[S1]interface GigabitEthernet 0/0/14
[S1-GigabitEthernet0/0/14]port link-type trunk
[S1-GigabitEthernet0/0/14]port trunk allow-pass vlan 100
[S2]vlan 100
[S2-vlan100]quit
[S2]interface GigabitEthernet 0/0/24
[S2-GigabitEthernet0/0/24]port link-type trunk
[S2-GigabitEthernet0/0/24]port trunk allow-pass vlan 100
S4 cihazının E0/0/14 ve E0/0/24 interfacelerini kaplayan Spanninig Tree Protocol(STP) ‘ yi de disable edelim.
[S4]interface Ethernet 0/0/14
[S4-Ethernet0/0/14]stp disable
[S4-Ethernet0/0/14]interface ethe0/0/24
[S4-Ethernet0/0/24]stp disable
Smart Link  grubuna S4 E0 / 0/14 ve E0 / 0/24 interfacelerini ekleyelim , master interface  olarak E0 / 0/14 ve slave interfacesine  E0 / 0/24 interfaceleri olarak ayarlayalım.
[S4]smart-link group 1
[S4-smlk-group1]port Ethernet 0/0/14 master
[S4-smlk-group1]port Ethernet 0/0/24 slave
S4 switchover fonksiyonunu etkinleştirin ve switc hover süresini ayarlayalım
[S4]smart-link group 1
[S4-smlk-group1]restore enable
[S4-smlk-group1]timer wtr 30
S4 flush  paketleri gönderme, S1 veS2 nin ise flush paketlerini alma fonksiyonlarını enable edelim .
[S4]smart-link group 1
[S4-smlk-group1]flush send control-vlan 100 password simple huawei
[S1]interface GigabitEthernet 0/0/14
[S1-GigabitEthernet0/0/14]smart-link flush receive control-vlan 100 password simple huawei
[S2]interface GigabitEthernet 0/0/24
[S2-GigabitEthernet0/0/24]smart-link flush receive control-vlan 100 password simple huawei
S4 cihazının Smart Link fonksiyonunu enable edelim.
[S4]smart-link group 1
[S4-smlk-group1]smart-link enable
Cihazın  Smart Link group bilgilerini görüntülemek için display smart-link group komutunu kullanalım.
[S4]display smart-link group 1
Smart Link group 1 information :
Smart Link group was enabled
Wtr-time is: 30 sec.
There is no Load-Balance
There is no protected-vlan reference-instance
DeviceID: 5489-98ec-f012  Control-vlan ID: 100
Member              Role   State    Flush Count Last-Flush-Time
———————————————————————-
Ethernet0/0/14          Master Active   1           2008/01/05 03:11:18 UTC-05:13
Ethernet0/0/24          Slave  Inactive 0           0000/00/00 00:00:00 UTC+00:00
Smart Link işlevini doğrulamak için S4 E0 / 0/14 interfacesini disable edelim
[S4]interface Ethernet 0/0/14
[S4-Ethernet0/0/14]shutdown
[S4]display smart-link group 1
Smart Link group 1 information :
Smart Link group was enabled
Wtr-time is: 30 sec.
There is no Load-Balance
There is no protected-vlan reference-instance
DeviceID: 5489-98ec-f012  Control-vlan ID: 100
Member              Role   State    Flush Count Last-Flush-Time
———————————————————————-
Ethernet0/0/14          Master Inactive 1           2008/01/05 03:11:18 UTC-05:13
Ethernet0/0/24          Slave  Active   1          2008/01/05 03:14:57 UTC-05:13
Yukırıdaki bilgiler  S4 cihazının Smart Link  işlevi master interfacesi  hatalı olduğunda ,slave interfacesi  üzerinden geçişlere  olanak gösterdigini  belirtmiştir.
  1. SEP ve Smart Link ,Hybrid ile  yapılandıralım.
Smart Link lower-layer netwotkü üzerinde yapılandırıldığında , SEP  network  değişikliklerini  karşılamak için lower-layer  networkünün  koşullarını öğrenmesi gerekir.
Networkteki SEP ve Smart Linki etkinleştirelim.
S1 ve S2 cihazlarında , Smart Link Flush paketlerini işleme fonksiyonunu etkinleştirelim.
[S1]sep segment 1
[S1-sep-segment1]deal smart-link-flush
[S2]sep segment 1
[S2-sep-segment1]deal smart-link-flush
Final Configurations
[S1]display current-configuration
#
!Software Version V100R006C00SPC800
sysname S1
#
vlan batch 10 20 100
#
sep segment 1
control-vlan 10
block port optimal
preempt delay 30
protected-instance 0 to 48
deal smart-link-flush
sep segment 2
control-vlan 20
block port optimal
preempt delay 30
tc-notify segment 1
protected-instance 0 to 48
#
interface GigabitEthernet0/0/9
port hybrid tagged vlan 10
stp disable
sep segment 1 edge primary
#
interface GigabitEthernet0/0/10
port hybrid tagged vlan 10
stp disable
sep segment 1 edge secondary
#
interface GigabitEthernet0/0/13
port hybrid tagged vlan 20
stp disable
sep segment 2 edge primary
#
interface GigabitEthernet0/0/14
port link-type trunk
port trunk allow-pass vlan 100
smart-link flush receive control-vlan 100 password simple huawei
#
Return
[S2]display current-configuration
#
!Software Version V100R006C00SPC800
sysname S2
#
vlan batch 10 20 100
#
sep segment 1
control-vlan 10
protected-instance 0 to 48
deal smart-link-flush
sep segment 2
control-vlan 20
tc-notify segment 1
protected-instance 0 to 48
#
interface GigabitEthernet0/0/9
port hybrid tagged vlan 10
stp disable
sep segment 1
#
interface GigabitEthernet0/0/10
port hybrid tagged vlan 10
stp disable
sep segment 1
sep segment 1 priority 128
#
interface GigabitEthernet0/0/23
port hybrid tagged vlan 20
stp disable
sep segment 2 edge secondary
#
interface GigabitEthernet0/0/24
port link-type trunk
port trunk allow-pass vlan 100
smart-link flush receive control-vlan 100 password simple huawei
#
return
[S3]display current-configuration
#
!Software Version V100R006C00SPC800
sysname S3
#
vlan batch 20
#
sep segment 2
control-vlan 20
protected-instance 0 to 48
#
#
interface Ethernet0/0/13
port hybrid tagged vlan 20
stp disable
sep segment 2
#
interface Ethernet0/0/23
port hybrid tagged vlan 20
stp disable
sep segment 2
sep segment 2 priority 128
#
Return
[S4]display current-configuration
#
!Software Version V100R006C00SPC800
sysname S4
#
vlan batch 20 100
#
sep segment 2
control-vlan 20
protected-instance 0 to 48
#
interface Ethernet0/0/1
shutdown
#
interface Ethernet0/0/14
shutdown
port link-type trunk
port trunk allow-pass vlan 100
stp disable
#
interface Ethernet0/0/24
port link-type trunk
port trunk allow-pass vlan 100
stp disable
#
smart-link group 1
restore enable
smart-link enable
port Ethernet0/0/14 master
port Ethernet0/0/24 slave
timer wtr 30
flush send control-vlan 100 password simple huawei
#
Return